آب,جاده,بهداشت مطالبه کودکان پیراشکفت از نماینده شهرستان در مجلس

تعدادی از کودکان روستای پیراشکفت بخش جاوید در استقبال از نماینده و مسئولین شهرستان ممسنی ضمن خوش آمدگویی سه موضوع آب,جاده و بهداشت را بعنوان مطالبه مردم این منطقه اعلام کردند

...