سیل-نورآباد

تصاویر جاری شدن سیل در نورآبادممسنی

بارش باران رحمت الهی  باعث جاری شدن سیل و آبگرفتی معابر در نورآبادممسنی شده است و عبور و مرور را مختل و باعث تعطیلی مغازه ها شد

...