اقتصاد شهری خومه زار نیاز به تحول دارد

اقتصاد شهری خومه زار نیاز به تحول دارد

شهر خومه زار به دلیل قرار گرفتن در محور جاده ترانزیت شیراز،اهواز و نقطه تلاقی بخش ماهور میلاتی به مرکز شهرستان، اقتصاد فعلی این شهر شایسته مردم نبوده و اقتصاد آن نیاز به تحول دارد

اوقات شرعی