ایوبی برای نماینده یک “رحمت” بود!

ایوبی برای نماینده یک “رحمت” بود!

داستان تغییر فرماندار شهرستان ممسنی هر روز در فضای مجازی شکل جدید و جدی تر به خود میگیرد و به نظر میرسد دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.؛
تیرهای مشقی

تیرهای مشقی

تیرهای مشقی تحلیلی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در ممسنی در سال آینده به قلم  وحیدگلستان کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و کارشناس بازرگانی شرکت ایرانخودرو منتشر شد

اوقات شرعی