• تاریخ: جمعه، ۱۹ شهریور، ۱۳۹۵ - ساعت ۷:۴۸
  • شناسه خبر: 5854

شعرلری”نین چپون ” از مجید نگین تاجی

شعر لری نین چپون از جمله اشعار ماندگار و زیبای استاد مجید نگین تاجی است که بدلیل دلنشین بودنش آنرا منتشر کردیم که امیدواریم مورد پسن

در این پست شعر بسیاری دلنشین "نین چپون" از استاد مجید نگین تاجی را برای شما کاربران عزیز منتشر کردیم

مجیدنگین تاجیصیی  نین چپون و دی بلالش

پسینل گوش صحرا ن کر ایکه

چنون ایزه چنون ای نامسلمون

که دورگل مالمون کافر ایکه

دلش خش بی و هر شو عاشقی بی

غم دنیا ن سر چاله تش ایزه

کمون رستم ایبس و کولش

و مردی پا و گرده ی آرش ایزه

تموم عشق صحرا مال خش بی

گلی سیسار دورش شم نمی ایکه

قطار گنگ برنو پر قیش بی

گراز و گرگ و کفتار ش رم ایکه

یکی اسپ کهر مث رخش رستم

و نقره زین و سر پهلیش تفنگی

همه آمایه ی روز مبایا

امید روزگار تهل و تنگی

یه شویی ایل غارت گرل اومن

قبی تیمور و ری چنگیز ششتن

نهاین تش مت ورد قدیمی

تفنگش بردن و اسپش کشتن

سر شوم بی که گرگل حمله کردن

دری پازن و خینش زنگ وابی

بره من خین خش غلت ایزه تا صب

دلش سی اسپ و برنو تنگ وابی

صب وابی و صدی نینش د نومه

چپون افتایه بی و شیون ایکه

گمونم بین خرس و خین و ناله

یه فکری سی گله ی بی پازن ایکه

مجید نگین تاجی


نظرات بسته شده است.