کد خبر : 27028
تاریخ انتشار : دوشنبه 29 جولای 2019 - 0:15
-

امنیت نرم در انتخابات، نامه ای به فرماندار ممسنی

امنیت نرم در انتخابات، نامه ای به فرماندار ممسنی

امنیت نرم و مولفه های آن است که می تواند وحدت را در درون جامعه ممسنی و رستم در بحث انتخابات ایجاد کند امنیت نرم باید در کنار امنیت سخت عمل کند

بسم الله الرحمن الرحیم
فرماندار محترم شهرستان ممسنی
سلام علیکم
با آرزوی سلامتی و توفیق ، جنابعالی اخیرا در نشست با اعضای انجمن ادبی ممسنی فرمودید :"شایسته نام و تاریخ و شایستگی فرزندان ممسنی نیست در روزی که عظمت مردمان آن در تاب آوری، همت همه جانبه برای سازندگی و توسعه در یک مشارکت عمومی نمود پیدا می کند تبدیل به شرمساری و بگیر و ببند و اخلاق های ناپسند شود…." و همچنین حضرتعالی  برای دور کردن حاشیه ها از انتخابات درخواست نموده اید که در این خصوص راهکار ارائه گردد. اینجانبان بر اساس تجربه ، مطالعه علمی و شناخت محیطی ممسنی و رستم مطالبی را به همین منظور به همراه پیشنهادهای به حضور تقدیم می داریم.
انتخابات یک پدیده اجتماعی سیاسی است و پدیده‌ها را می‌توان از نظر زمانی و مکانی و با توجه به حساسیت‌های اجتماعی نسبت به آن، میزان شیوع ، فراگیری و توان مدیریت آن‌ پدیده، از پدیده‌ای ساده تا بحرانی امنیتی تقسیم نمود. بنابراین ممکن است یک پدیده برای جامعه‌ای موضوع یا مسئله‌ای اجتماعی و سیاسی و برای جامعه دیگر خطر یا بحران امنیتی تلقی شود، یا در دوره های زمانی مختلف، ماهیت پدیده تغییر یافته و تفسیر و برداشت‌های مختلفی از جهت زمانی نسبت به شدت و سطح تهدید و امنیت آن پدیده  ارائه گردد.سوالاتی در این خصوص به ذهن متبادر می گردد یک اینکه چرا پدیده اجتماعی سیاسی انتخابات در ممسنی تبدیل به یک مسئله با وجهه امنیتی گردیده است ؟ دوم این که به قول جنابعالی:" روز انتخابات باید عرصه همایش و صحنه همدلی، همراهی همه اقوام و ساکنان این شهرستان باشد تا نتیجه آن به حلاوت و شیرینی کام مردم بیفزاید." چرا به این نحو نیست؟ و سوال مهم تر این است چه راهکاری وجود دارد که روز انتخابات عرصه همایش و صحنه همدلی، همراهی همه اقوام و ساکنان ممسنی و رستم باشد؟
جناب فرماندار :
نیک می دانید هر اقدامی که آرامش، آسایش جسمی، روحی و آزادی های مشروع و طبیعی افراد را سلب کند نوعی اقدام ضد امنیتی است. اما نگاه به امنیت و حل یک مسئله با جوانب امنیتی می طلبد شناخت آگاهانه ای به مسائل امنیتی داشت. یکی از مهمترین تقسیم بندی های دنیای امنیت تقسیم امنیت به امنیت سخت و نرم است هر چند گفته شده است: «شمشیر بدون قلم ، زور است و ظلـم تلقی می شود و قلم بدون شمشیر الفاظی است کـه ضـمانت اجـرا نـدارد." امنیت نرم به دنبال کاهش استفاده از ابزار نظامی چون تفنگ و باطوم است. امنیت نرم و امنیت سخت هر چند از نظر ماهوی دو مفهوم مختلف هـستند اما یکـسری از تمایزات بین امنیت نرم از امنیت سخت عبارتند از: غیرخـشونت آمیـز بودن در مقابل خشونت آمیزبودن ؛ غیرفیزیکی بودن در قبال فیزیکی بودن ؛ غیرنظامی بودن در قبال نظامی بودن ؛ تأثیرگذاری بر اراده به جای عمل ؛ مواجهـه غیرمـستقیم و سایبری با موضوع به جای مواجهه مستقیم ؛ تأکید بر وجـه دل انگیزی امنیت بـه جـای هـراس انگیـزی ؛ اولویت پذیرش به جای تحمیل . اما امنیت نرم از دو حیث به پرورش امنیت سخت کمـک مـی کنـد: یکـی در شکل گیری امنیت سخت و دیگری در تداوم آن . امنیت سخت قبل از آنکه اعمال گردد، باید در مورد نحوه و چگونگی و نتایج آن توافق صورت گیرد تا ماندگاری خـود را حفظ کند. امنیت نرم به زبانی دیگر رسـیدن بـه اجماع و نقاط مشترک در یک موضوع و در نهایت ، ایجاد آرامشی که از راه زور قابل دسترسی نیست. شنیده شده است در محافل کسی چند رای دادن یا حتی کار ناشایست سرقت بسته ای از تعرفه ها را برای خود کار شایسته ای قلمداد می کند ، این حکایت از مفقود بودن امنیت نرم در بحث انتخابات در شهرستان های ممسنی و رستم است. به عبارتی دیگر در نبود امنیت نرم در میان مدت یا بلندمدت ، امنیت سخت را نیز تحت شعاع قرار می دهد و و اگر فکری نشود امنیت سخت هم پاسخگو نخواهد بود. اگر امنیت نرم و مولفه های آن ساری و جاری گردد و بحث اجبار و مقابله با متخلفان و متقلبان در راستای امنیت نرم باشد آن اجباری می شود که مورد رضـایت همـگان است و ترکیبی را ایجاد خواهد نمود که فقط متخلفان و متقلبان از آن هراس خواهند داشت. پس تنها راهکار بنیادی که وجود دارد که روز انتخابات عرصه همایش و صحنه همدلی، همراهی همه اقوام و ساکنان ممسنی و رستم گردد تاکید بر امنیت نرم است با اوصافی همچون دل انگیزی ، ادراکی ، تصویری ، ذهنی ، غیرمستقیم ،ایجابی ،غیرخشونت آمیز، غیرنظـامی ، مبتنـی بـر گفت وگو، اجماعی و مشروعیت بخش است.
جناب فرماندار:
 امنیتی که در اذهـان و قلـوب مردمـی جـا نیفتد، با زور نمی توان آن را نهادینه کرد. امنیت انتخابات بیش از نیروهای انتظامی و نظامی نیاز به تبادل و پـذیرش دارد. هر چند استفاده از نیروهای انتظامی و احیانا نظامی هم اجتناب ناپذیر است و در جای خود بسیار مهم و حیاتی است.
جناب  فرماندار:
امنیت نرم و مولفه های آن است که می تواند وحدت را در درون جامعه ممسنی و رستم در بحث انتخابات ایجاد کند امنیت نرم باید در کنار امنیت سخت عمل کند. هریـک از این دو بدون دیگری قدرت تأثیرگذاری خود را از دست می دهـد اما پایه امنیت سخت، امنیت نرم است. سوال از مسئولین محترم شهرستان و استان این هست که آیا صرفا بایستی چند روز باقی مانده به انتخابات به فکر امنیت انتخابات آن هم از طریق معمول یعنی نیروهای زحمت کش ناجا بیفتند ؟ سوال این است چند مقاله علمی یا پایان نامه یا رساله در خصوص امنیت در انتخابات ممسنی مورد حمایت یا حتی پیشنهاد مسئولین قرار گرفته است؟

پیشنهاد می گردد:
۱-    یکی از شگردهای  امنیت نرم در مقوله انتخابات ، عملیات روانی است و عملیـات روانـی اسـتفاده برنامـه ریـزی شـده از تبلیغات و دیگر اقدامات روانی با هدف نفوذ بر باورها، عواطـف و رفتـار انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان است پیشنهاد می گردد با برنامه ریزی دقیق و با استفاده از فرصت ماه محرم و دیگر فرصت ها و با کمک مبلغین دینی ، نسبت به جنبه حق الناس بودن رای و تغییر نگرش در باورها یا تقویت این باور صورت پذیرد.
۲- یکی از فاکتورهای تشکیل دهنده هویت ، هویت قومی است بایستی این باور در بین عموم مردم ممسنی و رستم شکل گیرد که شناخته شدن مردم این دیار کهن به درگیری در روز انتخابات به هویت تاریخی و به وجهه عمومی شهرستان صدمه می زند و همه باید به نوعی در رفع این معضل همکاری کنند تقویت این باور می تواند کارساز باشد.
۳-دعوت از مدیران گروه های اثرگذار در فضای مجازی و فعالان فضای مجازی در ممسنی و درخواست همکاری از آنان در ایجاد یک فضای دوستی و مبتنی بر امنیت نرم.
۴- دعوت از همه رسانه های نوشتاری و الکترونیکی و درخواست مساعدت  از آنان در این هدف مهم.
۵- دعوت از معتمدین و تشکیل هسته های امنیت نرم در هر روستا و در هر محله از شهر و همکاری آنان با نیروی انتظامی.( در روز برگزاری هسته های امنیت نرم در کنار نیروی انتظامی در کنترل احساسات و هیجانات احتمالی کمک کنند.)
۶-برگزاری جلسات مشترک همدلی بین معتمدین و جوانان طوایف ،گفتگوی بین طوایف و  تبیین حساسیت های موضوع و دوری از رفتارهای ناصواب.
۷-پیشنهاد آن مقام محترم به وزارت کشور مبنی بر اجرای انتخابات تمام الکترونیک در حوزه ممسنی و رستم.
۸-  بازنگری در مکان قرار گرفتن صندوق های رای و محدود نمودن مکان های رای گیری به پنج و حداکثر هفت مکان در شهر نورآباد و با تعدد صندوق و تعدد عوامل در آن مکان و در هر مکان قاضی به صورت تمام وقت تحت نظارت دادستان محترم شهرستان ممسنی مستقر گردد و محیط بیرونی و درونی این مکان ها  با دوربین تحت نظارت قرار گیرد.

امیدواریم این نامه زمینه یک گفتمان مثبت گردد و شایان ذکر آنکه این جمع آمادگی آن را دارد که در جهت تبیین موضوع امنیت نرم با آن مجموعه همکاری نماید.

با سپاس
سید فضل الله محمودی وکیل پایه یک دادگستری.
عمار صادق زاده وکیل پایه یک دادگستری.
ضرغام رضایی سرهنگ بازنشسته ناجا و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 
سامان شجاعیان دانشجوی دکتری ریاضی دانشگاه یزد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.

اوقات شرعی