• تاریخ: شنبه، ۲۱ آذر، ۱۳۹۴ - ساعت ۱۵:۰۷
  • شناسه خبر: 2639

تشییع شهید سرهنگ ستارمحمودی۲

تشییع شهید سرهنگ ستارمحمودی۲

تشییع شهید سرهنگ ستارمحمودی۲

تشییع شهید سرهنگ ستارمحمودی۲