کد خبر : 1436
تاریخ انتشار : یکشنبه 20 دسامبر 2015 - 15:43
-

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر استان فارس

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر استان فارس

به اطلاع علاقه مندان به مسابقات فوتبال لیگ برتر فارس می رساند پرتال جامع دیارممسنی همانند سالهای قبل اخبار,نتایج,برنامه و جدول رده بندی مسابقات را پوشش میدهد

جدول تمامی هفته ها فقط در همین پست منتشر میشود و جهت مشاهده جدول رده بندی مسابقات میتوانید به همین پست مراجعه نمایید

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ ارمان صدرا شیراز ۱۳ ۸ ۴ ۱ ۲۴ ۹ ۱۵ ۲۸
۲ لیدوما نورآباد ۱۲ ۶ ۴ ۲ ۱۱ ۵ ۶ ۲۲
۳ پادنا میمند ۱۲ ۶ ۲ ۴ ۱۴ ۱۱ ۳ ۲۰
۴ عقاب  شیراز ۱۳ ۴ ۶ ۳ ۱۳ ۱۱ ۲ ۱۸
۵ مقاومت پاسارگاد ۱۳ ۵ ۳ ۵ ۱۴ ۱۳ ۱ ۱۸
۶ هلال احمر گراش ۱۳ ۵ ۲ ۶ ۲۵ ۲۳ ۲ ۱۷
۷ گلستان فاروق مرودشت ۱۳ ۵ ۲ ۶ ۲۲ ۲۸ ۱۷
۸ شهید باقری گویم ۱۳ ۳ ۶ ۴ ۱۰ ۱۵ ۱۵
۹ امیرکبیر نورآباد ۱۳ ۳ ۵ ۵ ۱۶ ۱۳ ۳ ۱۴
۱۰ استقلال لطیفی لارستان ۱۲ ۴ ۲ ۶ ۱۸ ۲۱ ۱۴
۱۱ شهرداری نورآباد ۱۳ ۳ ۳ ۷ ۱۰ ۱۸ ۱۲
۱۲ آلپ سون قشقایی ۱۲ ۳ ۳ ۶ ۹ ۲۰ -۱۱ ۱۲

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ ارمان صدرا شیراز ۱۲ ۸ ۳ ۱ ۲۴ ۹ ۱۵ ۲۷
۲ لیدوما ممسنی ۱۱ ۵ ۴ ۲ ۹ ۵ ۴ ۱۹
۳ عقاب  شیراز ۱۲ ۴ ۶ ۲ ۱۳ ۸ ۵ ۱۸
۴ مقاومت پاسارگاد ۱۲ ۵ ۳ ۴ ۱۴ ۱۱ ۳ ۱۸
۵ پادنا میمند ۱۱ ۵ ۲ ۴ ۱۳ ۱۱ ۲ ۱۷
۶ هلال احمر گراش ۱۲ ۴ ۲ ۶ ۲۱ ۲۰ ۱ ۱۴
۷ استقلال لطیفی لارستان ۱۱ ۴ ۲ ۵ ۱۵ ۱۷ ۱۴
۸ شهید باقری گویم ۱۲ ۳ ۵ ۴ ۱۰ ۱۵ ۱۴
۹ گلستان فاروق مرودشت ۱۲ ۴ ۲ ۶ ۱۹ ۲۸ ۱۴
۱۰ شهرداری نورآباد ۱۲ ۳ ۳ ۶ ۹ ۱۶ ۱۲
۱۱ آلپ سون قشقایی ۱۱ ۳ ۳ ۵ ۹ ۱۹ -۱۰ ۱۲
۱۲ امیرکبیر ممسنی ۱۲ ۲ ۵ ۵ ۱۴ ۱۲ ۲ ۱۱

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ ارمان صدرا شیراز ۱۱ ۸ ۳ ۰ ۲۳ ۷ ۱۶ ۲۷
۲ مقاومت پاسارگاد ۱۱ ۵ ۳ ۳ ۱۴ ۱۰ ۴ ۱۸
۳ لیدوما ممسنی ۱۰ ۵ ۳ ۲ ۹ ۵ ۴ ۱۸
۴ عقاب  شیراز ۱۱ ۴ ۵ ۲ ۱۳ ۸ ۵ ۱۷
۵ پادنا میمند ۱۰ ۵ ۱ ۴ ۱۲ ۱۰ ۲ ۱۶
۶ استقلال لطیفی لارستان ۱۰ ۴ ۲ ۴ ۱۴ ۱۴ ۰ ۱۴
۷ آلپ سون قشقایی ۱۰ ۳ ۳ ۴ ۸ ۱۶ ۱۲
۸ هلال احمر گراش ۱۱ ۳ ۲ ۶ ۱۸ ۱۹ ۱۱
۹ شهید باقری گویم ۱۱ ۲ ۵ ۴ ۹ ۱۵ ۱۱
۱۰ گلستان فاروق مرودشت ۱۱ ۳ ۲ ۶ ۱۶ ۲۷ -۱۱ ۱۱
۱۱ امیرکبیر ممسنی ۱۱ ۲ ۴ ۵ ۱۳ ۱۱ ۱ ۱۰
۱۲ شهرداری نورآباد ۱۱ ۲ ۳ ۶ ۷ ۱۵ ۹

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ ارمان صدرا شیراز ۱۰ ۷ ۳ ۰ ۲۲ ۷ ۱۵ ۲۴
۲ مقاومت پاسارگاد ۱۰ ۵ ۳ ۲ ۱۴ ۹ ۵ ۱۸
۳ عقاب  شیراز ۱۰ ۴ ۴ ۲ ۱۲ ۷ ۵ ۱۶
۴ پادنا میمند ۹ ۵ ۱ ۳ ۱۲ ۹ ۳ ۱۶
۵ لیدوما نورآباد ۹ ۴ ۳ ۲ ۸ ۵ ۳ ۱۵
۶ استقلال لطیفی لارستان ۹ ۴ ۱ ۴ ۱۳ ۱۳ ۰ ۱۳
۷ آلپ سون قشقایی ۹ ۳ ۳ ۳ ۸ ۱۱ ۱۲
۸ شهید باقری گویم ۱۰ ۲ ۵ ۳ ۹ ۱۴ ۱۱
۹ امیرکبیر نورآباد ۱۰ ۲ ۴ ۴ ۱۳ ۹ ۴ ۱۰
۱۰ هلال احمر گراش ۱۰ ۲ ۲ ۶ ۱۶ ۱۹ ۸
۱۱ گلستان فاروق مرودشت ۱۰ ۲ ۲ ۶ ۱۱ ۲۷ -۱۶ ۸
۱۲ شهرداری نورآباد ۱۰ ۱ ۳ ۶ ۶ ۱۵ ۶

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ ارمان صدرا شیراز ۹ ۶ ۳ ۰ ۱۸ ۶ ۱۲ ۲۱
۲ مقاومت پاسارگاد ۹ ۵ ۳ ۱ ۱۳ ۷ ۶ ۱۸
۳ عقاب  شیراز ۹ ۴ ۴ ۱ ۱۱ ۵ ۶ ۱۶
۴ استقلال لطیفی لارستان ۸ ۴ ۱ ۳ ۱۳ ۱۱ ۲ ۱۳
۵ پادنا میمند ۸ ۴ ۱ ۳ ۱۰ ۸ ۲ ۱۳
۶ لیدوما نورآباد ۸ ۳ ۳ ۲ ۶ ۵ ۱ ۱۲
۷ شهید باقری گویم ۹ ۲ ۴ ۳ ۹ ۱۴ ۱۰
۸ امیرکبیر نورآباد ۹ ۲ ۳ ۴ ۱۲ ۸ ۴ ۹
۹ آلپ سون قشقایی ۸ ۲ ۳ ۳ ۶ ۱۰ ۹
۱۰ هلال احمر گراش ۹ ۲ ۲ ۵ ۱۵ ۱۵ ۰ ۸
۱۱ گلستان فاروق مرودشت ۹ ۲ ۱ ۶ ۱۰ ۲۶ -۱۶ ۷
۱۲ شهرداری نورآباد ۹ ۱ ۲ ۶ ۶ ۱۵ ۵

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ ارمان صدرا شیراز ۸ ۵ ۳ ۰ ۱۳ ۶ ۷ ۱۸
۲ عقاب  شیراز ۸ ۴ ۳ ۱ ۱۱ ۵ ۶ ۱۵
۳ مقاومت پاسارگاد ۸ ۴ ۳ ۱ ۱۲ ۷ ۵ ۱۵
۴ استقلال لطیفی لارستان ۸ ۴ ۱ ۳ ۱۳ ۱۱ ۲ ۱۳
۵ لیدوما ممسنی ۷ ۳ ۲ ۲ ۵ ۴ ۱ ۱۱
۶ پادنا میمند ۷ ۳ ۱ ۳ ۸ ۷ ۱ ۱۰
۷ شهید باقری گویم ۸ ۲ ۴ ۲ ۸ ۱۲ ۱۰
۸ آلپ سون قشقایی ۸ ۲ ۳ ۳ ۶ ۱۰ ۹
۹ امیرکبیر ۸ ۲ ۲ ۴ ۱۲ ۸ ۴ ۸
۱۰ هلال احمر گراش ۸ ۲ ۲ ۴ ۱۵ ۱۴ ۱ ۸
۱۱ گلستان فاروق مرودشت ۸ ۲ ۱ ۵ ۱۰ ۲۱ -۱۱ ۷
۱۲ شهرداری نورآباد ۸ ۱ ۱ ۶ ۵ ۱۴ ۴

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ عقاب  شیراز ۷ ۴ ۳ ۰ ۱۰ ۳ ۷ ۱۵
۲ ارمان صدرا شیراز ۷ ۵ ۳ ۰ ۱۱ ۵ ۶ ۱۵
۳ مقاومت پاسارگاد ۷ ۳ ۳ ۱ ۹ ۷ ۲ ۱۲
۴ استقلال لطیفی لارستان ۷ ۳ ۱ ۳ ۱۱ ۱۰ ۱ ۱۰
۵ آلپ سون قشقایی ۷ ۲ ۳ ۲ ۶ ۹ ۹
۶ امیرکبیر ۷ ۲ ۲ ۳ ۱۱ ۶ ۵ ۸
۷ هلال احمر گراش ۷ ۲ ۲ ۳ ۱۴ ۱۳ ۱ ۸
۸ لیدوما ممسنی ۶ ۲ ۲ ۲ ۴ ۴ ۰ ۸
۹ پادنا میمند ۶ ۲ ۱ ۳ ۶ ۷ ۷
۱۰ شهید باقری گویم ۷ ۱ ۴ ۲ ۶ ۱۱ ۷
۱۱ گلستان فاروق مرودشت ۷ ۲ ۱ ۴ ۱۲ ۱۸ ۷
۱۲ شهرداری نورآباد ۷ ۱ ۱ ۵ ۵ ۱۲ ۴

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ عقاب  شیراز ۶ ۴ ۲ ۰ ۱۰ ۳ ۷ ۱۴
۲ ارمان صدرا شیراز ۶ ۴ ۳ ۰ ۸ ۳ ۵ ۱۲
۳ مقاومت پاسارگاد ۶ ۳ ۲ ۱ ۹ ۷ ۲ ۱۱
۴ استقلال لطیفی لارستان ۶ ۳ ۱ ۲ ۹ ۷ ۲ ۱۰
۵ لیدوما نورآباد ۶ ۲ ۲ ۲ ۴ ۴ ۰ ۸
۶ آلپ گستر سون ۶ ۲ ۲ ۲ ۵ ۸ ۸
۷ امیرکبیر ۶ ۲ ۱ ۳ ۱۰ ۵ ۵ ۷
۸ پادنا میمند ۶ ۲ ۱ ۳ ۶ ۷ ۷
۹ شهید باقری گویم ۶ ۱ ۴ ۱ ۵ ۹ ۷
۱۰ هلال احمر گراش ۶ ۱ ۲ ۳ ۱۰ ۱۳ ۵
۱۱ شهرداری نورآباد ۶ ۱ ۱ ۴ ۵ ۸ ۴
۱۲ گلستان فاروق مرودشت ۶ ۱ ۱ ۴ ۱۰ ۱۷ ۴

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر استان فارس هفته پنجم
ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ عقاب  شیراز ۵ ۴ ۱ ۰ ۱۰ ۳ ۷ ۱۳
۲ استقلال لطیفی لارستان ۵ ۳ ۱ ۱ ۸ ۵ ۳ ۱۰
۳ ارمان صدرا شیراز ۵ ۲ ۳ ۰ ۵ ۳ ۲ ۹
۴ مقاومت پاسارگاد ۵ ۲ ۲ ۱ ۷ ۶ ۱ ۸
۵ آلپ گستر سون ۵ ۲ ۲ ۱ ۵ ۵ ۰ ۸
۶ امیرکبیر نورآباد ۵ ۲ ۱ ۲ ۱۰ ۴ ۶ ۷
۷ شهید باقری گویم ۵ ۱ ۳ ۱ ۵ ۹ ۶
۸ لیدوما نورآباد ۵ ۱ ۲ ۲ ۳ ۴ ۵
۹ هلال احمر گراش ۵ ۱ ۲ ۲ ۹ ۱۱ ۵
۱۰ پادنا میمند ۵ ۱ ۱ ۳ ۴ ۶ ۴
۱۱ شهرداری نورآباد ۵ ۱ ۱ ۳ ۳ ۵ ۴
۱۲ گلستان فاروق مرودشت ۵ ۰ ۱ ۴ ۷ ۱۵ ۱

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر استان فارس هفته چهارم
ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ عقاب  شیراز ۴ ۳ ۱ ۰ ۹ ۳ ۶ ۱۰
۲ استقلال لطیفی لارستان ۴ ۳ ۰ ۱ ۷ ۴ ۳ ۹
۳ مقاومت پاسارگاد ۴ ۲ ۲ ۰ ۶ ۴ ۲ ۸
۴ امیرکبیر نورآباد ۴ ۲ ۱ ۱ ۱۰ ۳ ۷ ۷
۵ ارمان صدرا شیراز ۴ ۱ ۳ ۰ ۴ ۳ ۱ ۶
۶ آلپ سون قشقایی ۴ ۱ ۲ ۱ ۳ ۴ ۵
۷ شهید باقری گویم ۴ ۱ ۲ ۱ ۴ ۸ ۵
۸ شهرداری نورآباد ۴ ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۴
۹ لیدوما نورآباد ۴ ۱ ۱ ۲ ۲ ۳ ۴
۱۰ هلال احمر گراش ۴ ۱ ۱ ۲ ۸ ۱۰ ۴
۱۱ گلستان فاروق مرودشت ۴ ۰ ۱ ۳ ۶ ۱۱ ۱
۱۲ پادنا میمند ۴ ۰ ۱ ۳ ۰ ۵ ۱

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر استان فارس هفته سوم
ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ استقلال لطیفی لارستان ۳ ۳ ۰ ۰ ۷ ۳ ۴ ۹
۲ امیرکبیر ۳ ۲ ۱ ۰ ۹ ۱ ۸ ۷
۳ عقاب  شیراز ۳ ۲ ۱ ۰ ۷ ۳ ۴ ۷
۴ آلپ گستر سون ۳ ۱ ۲ ۰ ۳ ۲ ۱ ۵
۵ مقاومت پاسارگاد ۳ ۱ ۲ ۰ ۴ ۳ ۱ ۵
۶ ارمان صدرا شیراز ۳ ۱ ۲ ۰ ۴ ۳ ۱ ۵
۷ لیدوما نورآباد ۳ ۱ ۰ ۲ ۲ ۳ ۳
۸ شهید باقری گویم ۳ ۰ ۲ ۱ ۲ ۸ ۲
۹ شهرداری نورآباد ۳ ۰ ۱ ۲ ۲ ۴ ۱
۱۰ گلستان فاروق مرودشت ۳ ۰ ۱ ۲ ۴ ۷ ۱
۱۱ پادنا میمند ۳ ۰ ۱ ۲ ۰ ۳ ۱
۱۲ هلال احمر گراش ۳ ۰ ۱ ۲ ۴ ۸ ۱

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر استان فارس هفته دوم
ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ استقلال لطیفی لارستان ۲ ۲ ۰ ۰ ۶ ۳ ۳ ۶
۲ امیرکبیر ۲ ۱ ۱ ۰ ۳ ۱ ۲ ۴
۳ عقاب  شیراز ۲ ۱ ۱ ۰ ۳ ۲ ۱ ۴
۴ مقاومت پاسارگاد ۲ ۱ ۱ ۰ ۲ ۱ ۱ ۴
۵ ارمان صدرا شیراز ۲ ۱ ۱ ۰ ۲ ۱ ۱ ۴
۶ شهید باقری گویم ۲ ۰ ۲ ۰ ۲ ۲ ۰ ۲
۷ آلپ گستر سون ۲ ۰ ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۲
۸ هلال احمر گراش ۲ ۰ ۱ ۱ ۳ ۴ ۱
۹ شهرداری نورآباد ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱
۱۰ گلستان فاروق مرودشت ۲ ۰ ۱ ۱ ۳ ۵ ۱
۱۱ پادنا میمند ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۲ ۱
۱۲ لیدوما نورآباد ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر استان فارس هفته اول
ردیف تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ استقلال لطیفی لارستان ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ ۱ ۲ ۳
۲ امیرکبیر ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۳
۳ عقاب  شیراز ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳
۴ ارمان صدرا شیراز ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳
۵ مقاومت پاسارگاد ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
۶ شهید باقری گویم ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
۷ آلپ گستر سون ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
۸ هلال احمر گراش ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
۹ لیدوما نورآباد ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
۱۰ شهرداری نورآباد ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
۱۱ پادنا میمند ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰
۱۲ گلستان فاروق مرودشت ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۳ ۰
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 3 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۳
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
کمیته داوران فارس جمعه , 27 نوامبر 2015 - 6:12

برای اطلاع از داوران بازیهای استان میتوانید به این سایت مراجعه کنید
http://www.farsreferee.ir

منصور رنجبر دوشنبه , 28 سپتامبر 2015 - 4:48

سلام تشکر از زحمات شما به نظرم و اگر اشتباه نکرده باشم جدول هفته سوم اشتباه بوده است یک بار دیگر با دقت به نتایج نگاه کنید

دیارممسنی دوشنبه , 28 سپتامبر 2015 - 9:38

سلام.جدول مشکلی ندارد.به کدام تیم شک دارید؟

نظرات بسته شده است.

اوقات شرعی