• تاریخ: چهارشنبه، ۳۱ تیر، ۱۳۹۴ - ساعت ۶:۳۱
  • شناسه خبر: 110

علی-دشتی

علی دشتی رئیس مخابرات ممسنی

علی دشتی رئیس مخابرات ممسنی

علی دشتی رئیس مخابرات ممسنی