بنزین گران و سهمیه بندی شد+جزئییات
بعد از نان نوبت بنزین شد؛

بنزین گران و سهمیه بندی شد+جزئییات

براساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا از ساعت صفر بامداد امروز (۲۴ آبان) سهميه بندي بنزين براي همه وسايل نقليه بنزين آغاز شد

بنزین گران و سهمیه بندی شد+جزئییات
بعد از نان نوبت بنزین شد؛

بنزین گران و سهمیه بندی شد+جزئییات

براساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا از ساعت صفر بامداد امروز (۲۴ آبان) سهميه بندي بنزين براي همه وسايل نقليه بنزين آغاز شد؛

اوقات شرعی