بررسی خرید و حمل گندم مازاد در ممسنی و رستم
به درخواست داود ایوبی فرماندار شهرستان ممسنی ؛

بررسی خرید و حمل گندم مازاد در ممسنی و رستم

بنا به درخواست داود ایوبی فرماندار شهرستان ممسنی جلسه هماهنگی خرید و حمل گندم مازاد بر نیاز کشاورزان شهرستانهای ممسنی و رستم در فرمانداری ممسنی برگزار گردید . ؛

اوقات شرعی