دانشگاه آزاد

آغاز انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی ۹۵

سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی از آغاز انتخاب رشته های با آزمون این دانشگاه از روز یکشنبه ۳۱ مرداد ماه خبر داد.

...