آغاز بکار سایت اطلاع رسانی شهرداری نورآبادممسنی

پرتال اطلاع رسانی شهرداری نورآبادممسنی پس از چندسال مجدد جهت اطلاع رسانی به شهروندان آغاز بکار کرده است و گزارش عملکرد این نهاد را منتشر میکند

...