علی دشتی رئیس مخابرات ممسنی

تکمیل پروژه اینترنت ۳G همره اول در نورآباد تا پایان سالجاری

علی دشتی مدیر شرکت مخابرات شهرستان ممسنی در گفتگو با پرتال دیارممسنی از تکمیل طرح اینترنت ۳G همراه اول تا اخر امسال خبر داد ...