۳G

عدم دریافت اینترنت ۳G درشهرستان رستم و نارضایتی مردم

با گذشت چندسال از ارائه اینترنت نسل سوم تلفن همراه یا همان ۳G متاسفانه اهالی شهرستان رستم هنوز از این امکان محروم هستند

...