%d9%84%d9%88%da%af%d9%88-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%a7%d9%87

ششمین سال فعالیت دیارممسنی گرامی باد

پایگاه خبری دیارممسنی در اول مهر ۱۳۹۵ وارد ششمین سال فعالیت خود میشود تا بعنوان باسابقه ترین رسانه شهرستان ممسنی و رستم نام بگیرد

...