قدردانی خانواده شهید منوچهر شجاعیان از مردم و مسئولین

خانواده شهید منوچهر شجاعیان,محیط بان نورآبادی پارک ملی بمو در زرقان از حضور مردم و مسئولین در مراسم تشییع و ابراز محبت آنها در بیانیه ای تقدیر و تشکر کردند

...

منوچهر شجاعیان

شهادت محیطبان نورآبادی در پارک ملی بمو زرقان

منوچهر شجاعیان ، محیط بان نورآبادی پارک ملی بمو شهرستان زرقان که بعد از ظهر دیروز هدف گلوله شکارچیان متخلف قرار گرفت، به درجه رفیع شهادت نائل گردید

...