آسفالت

زیرسازی فاز دوم بلوار رسالت شهر خومه زار

شهردار شهر خومه زار در گفتگو با دیارممسنی گفت:کار جدول کشی و زیر سازی فاز دوم بلوار رسالت شهر خومه زار با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال در حال انجام است

...

آسفالت

آغاز آسفالت کوچه و معابر شهر خومه زار در فرودین ۹۵

ابوطالب جعفری شهردار شهر خومه زار از آسفالت جدید در سال ۹۵ خبر داد و گفت در فروردین امسال نزدیک به ۶۰۰۰ متر آسفالت در شهر انجام گرفت

...