قاسم-جعفری

پاسخ رئیس اداره ورزش و جوانان ممسنی به دیارممسنی

قاسم جعفری رئیس اداره ورزش و جوانان ممسنی در پاسخ به خبر دیارممسنی در خصوص گلایه مردم روستای مورکی از تقسیم اعتبارات در بخش مرکزی مطلبی ارسال کردند

...

قاسم-جعفری

قاسم جعفری در اداره ورزش و جوانان ممسنی ابقا شد!

با پافشاری فرماندار و نماینده شهرستان در مجلس ,قاسم جعفری در منصب ریاست اداره ورزش و جوانان ممسنی ابقا شد و آرش رضایی به اداره کل برگشت

...