زمین چمن شهرداری

زمین فوتبال شهرداری نورآباد نیازمند توجه شهردار

یکی از اقدامات قابل تحسین شهرداری نورآباد احداث زمین چمن فوتبال در کنار هتل لیدوما می باشد که از لحاظ مالی,فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار است

...

آیکون-فوتبال

سرمربی تیم فوتبال شهرداری نورآباد تغییر کرد

در آستانه دیدار حساس تیمهای فوتبال شهرداری و لیدوما نورآباد در لیگ برتر فوتبال فارس سرمربی تیم شهرداری تغییر کرد

...