اقدام خیرخواهانه گروه شکرانه سلامت در نورآباد +تصویر

گروهی خودجوش بنام "شکرانه سلامت" در اقدامی خیرخواهانه و داوطلبانه اقدام به اهدای لوازم مورد نیاز نیازمندان در سطح شهر نورآباد میکند

...