پلیس

کشف تریلر حامل مواد مخدر در نورآبادممسنی

یگان امداد و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ممسنی موفق به توقیف یک دستگاه تریلر حامل مواد مخدر در مسیر شهرستان ممسنی شدند

...