صنایع تبدیلی، نیاز باغداران تنگ خاص جاوید

صنایع تبدیلی، نیاز باغداران تنگ خاص جاوید

تاکستانهای دیمِ "تنگ خاص جاوید" جز مناطق شناخته شده در تولید انگور شهرستان ممسنی است. مقدار زیادی از زمین های زراعی این منطقه را باغات انگور و انجیر تشکیل میدهند و انگور از محصولات مهم این منطقه به شمار می‌رود.؛

اوقات شرعی