زمان واریز یارانه فروردین ۱۳۹۶

زمان واریز یارانه فروردین ۱۳۹۶

هفتاد و چهارمین یارانه نقدی مربوط به فروردین ماه ۹۶، ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۶ فروردین توسط سازمان هدفمندی یارانه ها به حساب سرپرست خانوار واریز میشود.

اوقات شرعی