واریز یارانه

زمان واریز یارانه تیرماه ۹۵ اعلام شد

دکتر ایزدی مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها زمان پرداخت یارانه نقدی تیرماه ۱۳۹۵ را  اعلام کرد

...