شهید گمنام

شهید گمنام دغدغه فراموش شده مسئولین!

یکی از کاربران دیارممسنی در یادداشتی برای این پایگاه خبری از بی توجهی مسئولین شهرستان ممسنی نسبت به قبر شهید گمنام کلایه گرد

...