تیم-شهرداری-نورآباد

مقاومت شکست!بغض شهرداری نوراباد ترکید

در هفته ی پایانی نیم فصل اول فوتبال لیگ برتر فارس تیم شهرداری نورآباد موفق شد دومین برد این فصل خود را کسب کند

...