سروش-رفیعی

گلزنی بازیکن نورآبادی در بازی تراکتورسازی تبریز و ذوب آهن

سروش رفیعی بازیکن نورآبادی تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز دشب یکی از چهار گل تیمش مقابل ذوب آهن اصفهان را به ثمر رسانید

...