کوه نوردی

فتح بزرگترین قلعه کوه دنا بیاد شهید ستار محمودی+تصاویر

گروه کوه نوردی شهید ستار محمودی موفق شد حوض دال بزرگترین قلعه دنا  را به یاد و نام شهید ستار محمودی فتح کنند

...