افتتاح پروژه گازرسانی به ماهور میلاتی +تصاویر

با حضور هوشنگ محمدی مدیرعامل نورآبادی شرکت گاز استان فارس پروژه گازرسانی به بخش ماهور افتتاح شد

...

جلسه-فرمانداری

گردهمایی و بررسی گازرسانی به بخش دشمن زیاری

گردهمایی و بررسی گازرسانی به بخش دشمن زیاری که با حضور نمایندگان مردم شیراز،دکتر مسعود گودرزی و مهندس محمدی مدیر عامل شرکت گاز استان فارس برگزار شد

...