مسعود-گودرزی

انتقاد نماینده ممسنی از عدم رسیدگی به وضعیت حقوق مدیران کشور

دکتر مسعود گودرزی با انتقاد از عدم رسیدگی به وضعیت حقوق مدیران کشور گفت:سه گروه حقوق گیرندگان، پرداخت کنندگان و ناظران بر دستگاه های اجرایی مسئول اتفاق ناگوار پرداخت حقوق های نجومی هستند

...