جلسه-فرمانداری-رستم

آب آشامیدنی اولویت اول اعتبارات شهرستان رستم

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رستم به منظور توزیع اعتبار از محل تملک دارایی های سرمایه ای، ۲ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.      

...