غار-در-ممسنی

کشف یک غار قدیمی در اسکان عشایر نورآباد

رئیس میراث فرهنگی ممسنی گفت با اطلاع یافتن از وجود غاری در کوههای اطراف شهر نوراباد با همکاری فرمانداری و دیگر متولیان امر یک گروه غارنوردی برای شناسایی جزئیات این غار اعزام شد.

...