کتاب مهرنجون

آیین رونمایی از کتاب مهرنجون برگزار شد

طی مراسمی که در سالن کانون امام حسن مجتبی(ع) شهر نورآبادممسنی برگزار شد,کتاب مهرنجون نوشته محمد محمودی رونمایی شد

...