تجلیل کانون پرورش فکری کودکان از مدیران ممسنی +تصویر

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان ممسنی در چهارمین روز هفته ملی کودک و همزمان با روز جهانی پست از تعدادی از مدیران شهرستان ممسنی تجلیل کرد

...