انتخابات

اسامی ۷ نامزد تایید صلاحیت شده حوزه انتخابیه ممسنی و رستم

به گزارش دیارممسنی هیئت نظارت انتخابات استان فارس صلاحیت ۷ نامزد را در حوزه انتخابیه ممسنی و رستم مورد تایید قرار داد

...