انتخابات

تعیین هیات رئیسه جدید شورای اسلامی شهرستان ممسنی

جلسه شورای اسلامی شهرستان ممسنی برای تعیین اعضای جدید هیات رئیسه در فرمانداری شهرستان برگزار شد و اعضای جدید مشخص شدند

...