انجمن-زاگرس

گوده زنی و کاشت نهال توسط حامیان طبیعت زاگرس

برنامه گوده زنی انجمن حامیان طبیعت زاگرس که از روز جمعه هفته قبل شروع شده بود٬ امروز جمعه ۶ آذر با حضور کم نظیر دوستداران و حامیان طبیعت و پرشور تر از هفته قبل ادامه پیدا کرد.

...