پلیس

ضارب کارگر شهرداری نورآباد دستگیر شد!

فردی که چند روز پیش  یکی از کارگران پیمانکار شهرداری را در کوچه پزشکان شهر نورآباد مورد ضرب و شتم قرار داده بود دستگیر شد

...

حادثه

وضعیت مساعد کارگر چاقو خورده شهرداری نورآباد

یکی از کارگران پیمانکار شهرداری نورآباد روز گذشته حین کار در خیابان پزشکان شهر نورآباد توسط فرد ناشناسی مورد ضرب و شتم قرار گرفت

...