کارخانه-قند

تجمع کارگران کارخانه قندممسنی +فیلم

کارگران کارخانه قند ممسنی در شهرستان رستم صبح امروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق سه سال اخیر خود در جلوی این کارخانه تجمع کردند

...