راه اندازی کارخانه قند رستم حمایت مردم را می طلبد

راه اندازی کارخانه قند رستم حمایت مردم را می طلبد

آقای محمدعلی کشاورزی نماینده کارگران کارخانه قندممسنی رستم در گفتگو با پایگاه خبری دیارممسنی، راه اندازی مجدد این واحد صنعتی را مشکل میداند اما میگوید اگر حمایت مردم و پیگیری جدی از سوی مسئولین صورت گیرد امکان پذیر خواهد بود وی در خصوص خبرهای منتشر شده مبنی بر انتقال تجهیزات کارخانه و فروش آن نیز

اوقات شرعی