اسفندیار-احمدی-منش

کارخانه”قندممسنی” شهرستان رستم در سه راهی سرنوشت

مهندس احمدی منش فرماندار شهرستان رستم در نشست خبری در خصوص آخرین وضعیت کارخانه "قند ممسنی" این شهرستان سه  راهکار برای تعیین تکلیف کارخانه ارائه داد

...

کارخانه-قند

دیدار کارگران کارخانه قندممسنی با فرماندار رستم!

به گزارش روابط عمومی فرمانداری رستم؛کارگران کارخانه قند در دیدار با فرماندار مسائل ومشکلات خود را بیان نمودند.

...