میدان-امام-حسین۱

یک سال از کلنگ زنی میدان امام حسین(ع) نورآباد گذشت!!!

میدان امام حسین(ع)شهر نورآباد که در تقاطع چهار راه موردآبی ساخته شده است با گذشت یکسال هنوز تکمیل نشده است و گلایه شهروندان را به همراه داشته است

...