کلنگ زنی در رستم

طرح چشمه انجیری شهرستان رستم کلنگ زنی شد

طرح گردشگری چشمه انجیری رستم  با هدف توسعه گردشگری با حضور مهندس احمدی منش فرماندار ،امام جمعه و اعضای شورای اداری و جمعی از مردم کلنگ زنی شد.

...