پل-مورد

اجرای پروژه راه روستایی پل مورد به رودشیرجاوید

محور ارتباطی پل مورد به رود شیر جاوید - سپیدان یکی از پرجاذبه ترین و کوتاه ترین مسیرهای ارتباطی بین این دو شهرستان می باشد .

...