پل-مورد

بازسازی پل روستای پل مورد بخش جاوید

اداره راه و شهرسازی شهرستان ممسنی در اقدامی قابل تحسین پل روستای پل مورد جاوید را که دچار فرسودگی و شکاف شده بود را بازسازی کرد

...