پوریا-مرادی

حضور ممسنی در مسابقات قهرمانی ژیمناستیک مرحله استانی

پوریا مرادی رئیس هیات ژیمناستیک شهرستان ممسنی در خصوص شرکت تیم ممسنی در مسابقات مرحله استانی و وضعیت این تیم توضیح داد

...

پوریا-مرادی

هفته تربیت بدنی و ورزش گرامی باد

من به ورزشکاران عرض می کنم که همان طور که با ورزش قوت جسمانی خودتان را تقویت می کنید، قوای روحانی تان را هم تهیه و تقویت کنید.

...