سرهنگ-محمد-عبادی-نژاد

کشف ۵ کیلو حشیش دریکی از روستاهای حومه نورآباد

پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی شهرستان ممسنی در یک عملیات هوشمندانه حدود ۵ کیلو حشیش در یکی از روستاهای اطراف نورآباد کشف کرد

...