ملیکا-کرمی

کودک خردسال نورآبادی بازیگر تلویزیون و سینما!!

ملیکا دختر خانم خردسال نورآبادی است که در فیلمهای تلویزیون و سینما هنرنمایی میکند و بزودی نیز فیلم دیگری با هنرمندی وی از تلویزیون پخش خواهد شد

...