ثبت نام بدون آزمون کارشناسی در دانشگاه پیام نور مرکز ممسنی

دانشگاه پیام نور مرکز شهرستان ممسنی همانند سالهای قبل اقدام به پذیرش  دانشجو بدون برگزاری آزمون میکند

...