پادگان شهید مدنی

جای خالی کادر پادگان شهید آیت الله مدنی در مراسم ۳۱ شهریور

مراسم باشکوه اقتدار نیروهای مسلح شهرستان ممسنی و رستم روز ۳۱ شهریور در نورآباد برگزار شد اما جای خالی کادر پادگان شهید آیت الله مدنی کاملا به چشم می آمد

...

محمد محمودی

پادگان شهید آیت الله مدنی،هویت ممسنی است

محمد محمودی از نویسندگان دفاع مقدس دیروز و در مراسم استقبال از پیکر شهدای مدافع حرم در پادگان شهید آیت الله مدنی به دفاع از این پادگان پرداخت

...