ژیمناستیک

پوریا مرادی رئیس هیات ژیمناستیک ممسنی شد

رئیس هیات ژیمناستیک استان فارس طی حکمی پوریا مرادی یکی از جوانان ورزشکار ممسنی را بعنوان رئیس هیات ژیمناستیک شهرستان ممسنی منصوب کرد

...